nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (IX.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-16 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (IX.15.) önkormányzati rendelete
helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról

Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ának felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Somogyszentpál Községi Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

2. A helyi népszavazásra vonatkozó szabályok

2.§

A helyi népszavazásra a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben, valamint a jelen önkormányzati rendeletben meghatározottak irányadók.

3. §

Helyi népszavazást a település választópolgárai legalább 20 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

3. Záró rendelkezések

4. §


(1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)   Hatályát veszti Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi  

       népszavazásról szóló 11/2014. (VIII.19.) önkormányzati rendelete.                


Dr. Berényi Sándor

dr. Halász Péter László

Polgármester

JegyzőA rendelet kihirdetve:

2017. szeptember 15.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!