nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2014-05-20 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 18.) rendelet módosításáról

 LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


12/2013. (IX.13.) rendelete


az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 18.) rendelet

módosításáról


 Az önkormányzat képviselő-testülete a 1/2013. (III. 18.) számú rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


                                                                        1.§.

A R. 3.§-a 1-4 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési bevételeket 353.016 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - intézményi működési bevételek                                            38.635 ezer Ft,

- közhatalmi bevétel                                                                31.770 ezer Ft,

- felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                    8.827 ezer Ft,

- önkormányzatok költségvetési támogatása                        130.196 ezer Ft,

- támogatás értékű bevétel                                                    142.448 ezer Ft,

- kölcsön törlesztés                                                                    1.140 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási összegét 355.665 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                                                 

- felhalmozási kiadások                                                         107.390 ezer Ft-ban,

beruházási kiadásokat                                        589 ezer Ft-ban,

felújítási kiadások                                        105.901 ezer Ft-ban,

felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét   900 ezer Ft-ban,

           

     - működési kiadások összegét                                                          247.475 ezer Ft-ban,

személyi jellegű kiadás                                  55.054 ezer Ft-ban,

munkaadót terhelő járulékokat                       13.418 ezer Ft-ban,

dologi jellegű kiadásokat                                78 865 ezer Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatása                           12.053 ezer Ft-ban,

                       támogatásértékű működési kiadás                  81.886 ezer Ft-ban,

működési célú pénzeszköz átadás                   6.199 ezer Ft-ban,


            - kölcsönök nyújtása                                                             800 ezer Ft-ban,

felhalmozási célú kölcsön                                   500 ezer Ft-ban,

működési célú kölcsön, hitel                              300 ezer Ft-ban.(3 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

                                              

                        Működési célra:                                    4.898 ezer Ft

                       Felhalmozási célra:                               7.930 ezer Ft


Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Felhalmozási célú hitel felvétele:        5.000 ezer Ft

                                  

Finanszírozási bevételek összesen:           17.828 ezer Ft(4) A pénzforgalom nélküli működési kiadások összegét 15.179 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú tartalék 553 e Ft, felhalmozási célú tartalék 14.626 e Ft.2.§.

A R. 4.§-a hatályát veszti3.§.

A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a Lovászi Körjegyzőség bevételi és kiadási főösszegét 3. 868 ezer Ft-ban állapítja meg,


Bevételek:

                     -     Intézményfinanszírozás                               3.649 ezer Ft -ban,   

-Finanszírozási bevételek                                 219 ezer Ft-ban,

           

Kiadások:

Személyi jellegű kiadásokat                      1.927 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat                518 ezer Ft-ban,

Dologi jellegű kiadásokat                                      1.068 ezer Ft-ban,

Támogatásértékű működési kiadás               355 ezer Ft-ban

4.§.


A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 42.876 ezer Ft-ban állapítja meg,


Bevételek:

-Intézményi működési bevétel                         200 ezer Ft-ban,

                     -     Intézményfinanszírozás                             41.258 ezer Ft-ban,  

-Finanszírozási bevétel                                   1.063 ezer Ft-ban,

-Támogatásértékű  működési bevétel                355 ezer Ft-ban,


Kiadások:

-Felhalmozási kiadásokat                              316 ezer Ft-ban,

-Működési kiadásokat

Személyi jellegű kiadásokat                    25.745 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat             6.437 ezer Ft-ban,

Dologi jellegű kiadásokat                                    10.378 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 11 főben állapítja meg.


 (2) A köztisztviselők illetményalapja 2013. évben 38.650 Ft.


5.§.

A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási

főösszegét 43.415 ezer Ft-ban állapítja meg,


Bevételek:

-Intézményi működési bevétel                    30.996 ezer Ft-ban,

-Intézményfinanszírozás                                8.487 ezer Ft-ban,

-Finanszírozási bevétel                                  3.932 ezer Ft-ban,


Kiadások:

-Felhalmozási kiadásokat                              273 ezer Ft-ban,

-Működési kiadásokat

Személyi jellegű kiadásokat                    10.181 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat             2.693 ezer Ft-ban,

Dologi jellegű kiadásokat                        30.268 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 6 főben állapítja meg.6.§.


A R. 8.§-a hatályát veszti

7.§.


A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 1.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza.


8.§.


A R. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.


9.§

A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 1.§-ban megállapított bevételekből az önkormányzat bevételeit célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.


10.§.


A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 1.§-ban megállapított kiadásokból az önkormányzat kiadásait célonként a 4. számú melléklet tartalmazza.


11.§.


A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 1.§-ban megállapított bevételekből és kiadásokból az önállóan működő és gazdálkodó, intézmények bevételeit és kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza.


12.§.


A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 1.§-ban megállapított kiadásokból önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.  


13.§.


A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.


14.§.


A R. 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.


15.§.


A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2013. évi működési célú pénzeszközátadás keretösszegeit a 9. számú melléklet tartalmazza.


16.§.


A R. 35.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

A rendelet melléklete: Lovaszi_2013_kv_II. módosítás


                        Léránt Ferenc                                                dr. Hercz Judit

 polgármester                                                     jegyző


Kihirdetve: Lovászi, 2013. szeptember 13.                                            dr. Hercz Judit

       jegyző LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


5/2014.(V.16.) rendelete


az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 18.) rendelet

módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a 1/2013. (III. 18.) számú rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 3.§-a 1-4 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési bevételeket 374.554 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - intézményi működési bevételek                                            52.260 ezer Ft,

- közhatalmi bevétel                                                                32.251 ezer Ft,

- felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                    8.827 ezer Ft,

- önkormányzatok költségvetési támogatása                         136.579 ezer Ft,

- támogatás értékű bevétel                                                    143.497  ezer Ft,

- kölcsön törlesztés                                                                    1.140 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási összegét 375.174 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                          


- felhalmozási kiadások                                                         111.328 ezer Ft-ban,

beruházási kiadásokat                                            677 ezer Ft-ban,

felújítási kiadások                                           109.242 ezer Ft-ban,

felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét   1.409 ezer Ft-ban,

           

     - működési kiadások összegét                                                            263.146 ezer Ft-ban,

személyi jellegű kiadás                                     56.874 ezer Ft-ban,

munkaadót terhelő járulékokat                         13.909 ezer Ft-ban,

dologi jellegű kiadásokat                                  85.016 ezer Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatása                              14.786 ezer Ft-ban,

                       támogatásértékű működési kiadás                    85.962 ezer Ft-ban,

működési célú pénzeszköz átadás                     6.599 ezer Ft-ban,


            - kölcsönök nyújtása                                                             800 ezer Ft-ban,

felhalmozási célú kölcsön                                   500 ezer Ft-ban,

működési célú kölcsön, hitel                              300 ezer Ft-ban.


(3 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele


                        Működési célra:                                    6.158 ezer Ft

                       Felhalmozási célra:                               7.614 ezer Ft


Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Felhalmozási célú hitel felvétele:        0 ezer Ft


Finanszírozási bevételek összesen:           13.772 ezer Ft(4) A pénzforgalom nélküli működési kiadások összegét 13.052 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú tartalék 1.285 e Ft, felhalmozási célú tartalék 11.767 e Ft.


(5) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 22 főben állapítja meg:


(6) Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete 2 fő.


2.§.


A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 42.912 ezer Ft-ban állapítja meg,


Bevételek:

-Intézményi működési bevétel                          200 ezer Ft-ban,

                     -     Intézményfinanszírozás                              41.253 ezer Ft-ban, 

-Támogatásértékű  működési bevétel             1.459 ezer Ft-ban,


Kiadások:

-Felhalmozási kiadásokat                              316 ezer Ft-ban,

-Működési kiadásokat

Személyi jellegű kiadásokat                    26.528 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat               6.605 ezer Ft-ban,

Dologi jellegű kiadásokat                                      9.463 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 11 főben állapítja meg.


 (2) A köztisztviselők illetményalapja 2013. évben 38.650 Ft.


3.§.


A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási

főösszegét 48.166 ezer Ft-ban állapítja meg,


Bevételek:

-Intézményi működési bevétel                    35.231 ezer Ft-ban,

-Intézményfinanszírozás                                9.003 ezer Ft-ban,

-Finanszírozási bevétel                                  3.932 ezer Ft-ban,


Kiadások:

-Felhalmozási kiadásokat                              273 ezer Ft-ban,

-Működési kiadásokat

Személyi jellegű kiadásokat                    10.181 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat               2.693 ezer Ft-ban,

Dologi jellegű kiadásokat                        35.019 ezer Ft-ban,


-a költségvetési létszámkeretet 6 főben állapítja meg.


4.§.


A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 1.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza.


5.§.


A R. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.


6.§

A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 1.§-ban megállapított bevételekből az önkormányzat bevételeit célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.


7.§.


A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 1.§-ban megállapított kiadásokból az önkormányzat kiadásait célonként a 4. számú melléklet tartalmazza.


8.§.


A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 1.§-ban megállapított bevételekből és kiadásokból az önállóan működő és gazdálkodó, intézmények bevételeit és kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza.


9.§.


A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 1.§-ban megállapított kiadásokból önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.


10.§.


A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.


11.§.


A R. 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.


12.§.


A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2013. évi működési célú pénzeszközátadás keretösszegeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

13.§.


A R. 35.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                           Léránt Ferenc                                                    dr. Hercz Judit

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetve: Lovászi, 2014. május 16.                                                                                            dr. Hercz Judit

                                                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Költségvetés módosítás mellékletei Lovászi
275.5 KB
Költségvetés módosítás
319.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!