nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-11-28 - 2013-04-27
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a 2011.évi költségvetésről szóló 2 /2011./II.08./ rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti joggyakorlói hatáskörben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97.§ -ban, az államháztartás működés rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet 68.§ alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Jászapáti Városi Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.08.) ÖR 2.§ (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:


„2.§ (1) A képviselő-testület a Városi önkormányzat

2011.évi költségvetése bevételi főösszegét

                                                            2.182.775 eFt-ban

2011. évi költségvetése kiadási főösszegét

                                                           2.490.681 eFt-ban

         tervezett felhalmozási hiányt         183.546 eFt-ban

         tervezett működési hiányt                124.360 e Ft-ban     

állapítja meg.”

2.§


A bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti és jogcímenkénti részletezését tartalmazó 1. számú melléklet helyébe rendelet 1 számú melléklete, 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2 számú melléklete,  3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, 4/a. számú melléklete helyébe 5. számú melléklete, 4/d. számú melléklete helyébe e rendelet 6. 4/e. számú melléklete helyébe e rendelet 7. 4/f. számú melléklete helyébe e rendelet 8., 4/h. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete, 4/i. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete,  9. számú melléklet helyébe e rendelet 11. számú melléklete, 14 számú melléklet helyébe rendelet 12. számú melléklete,  a 16.sz. melléklet helyébe e rendelet 13. sz. melléklete, a 19. sz. melléklet helyébe e rendelet 14. sz. melléklete  lép.


3.§


Ez a rendelet 2011. november 28. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!