nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-10-24 - 2014-10-29
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (VI.1.) rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Jászapáti Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (VI.1.)  rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 51/A. § - sal egészül ki:


„51/A. §


  1. Jászapáti Város Önkormányzata a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenesen használatba adja a Jászapáti, István király út 4. szám alatt található helyiséget a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásához szükséges tárgyi – technikai eszközökkel felszerelten.


  1. Jászapáti Város Önkormányzata Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala útján biztosítja a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) c) - e) pontjaiban meghatározott feladatok ellátására. A feladatokat a jegyző koordinálásával Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya és Pénzügyi Osztálya végzi.


  1. Jászapáti Város Önkormányzata és a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésének részletes szabályait az önkormányzatok között létrejött megállapodás tartalmazza.”

                                                                                         

2. § Ez a rendelet  2012. október 24. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!