nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 -tól
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL

A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A partnerségi egyeztetés szabályait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.2.§


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
741.78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!