nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2015 (V.5..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-05-06 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2015 (V.5..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2014. (II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1.    §
(1)    Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  3/2014. (III. 3.) számú rendeletében (Továbbiakban: Rendelet) a Képviselőtestület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

1.    mérlegfőösszegét  444 207 e Ft-ban
2.    folyó évi bevételeit  291 448 e Ft-ban
3.    folyó évi kiadásait 291 709 e Ft-ban
4.    költségvetési hiányát -261 e Ft-ban határozza meg.

(2)    A Képviselőtestület az Önkormányzat 2014. évi elemi költségvetésének

1.    mérlegfőösszegét  368 011 e Ft-ban
2.    folyó évi bevételeit  227 032 e Ft-ban
3.    folyó évi kiadásait 230 452 e Ft-ban
4.    költségvetési hiányát- 3 420 e Ft-ban határozza meg.

(3)    A Képviselőtestület a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ 2014. évi elemi költségvetésének

1.    mérlegfőösszegét  76 196 e Ft-ban
2.    folyó évi bevételeit  64 416 e Ft-ban
3.    folyó évi kiadásait 61 257 e Ft-ban
4.    költségvetési többletét 3 159 e Ft-ban határozza meg.

 (4) A Rendelet 1., 1/A., 1/B., 2;2/A;3. mellékletei helyébe jelen rendelet 1 -6. mellékletei lépnek.


2.§
A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-6. melléklet
119 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!