nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szenna Község Önkormányzatának 11/2013.(XI.19.) számú rendelete
Hatályos:2013-12-01 - 2016-02-25
Szenna Község Önkormányzatának 11/2013.(XI.19.) számú rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi XVII. törvényerejű rendelet 42/A. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában szabályozottak szerint, a 19. §. és 33. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 5000 Ft összegű díjat kell megfizetni készpénz-átutalási megbízás útján vagy a Körjegyzői Hivatal számlájára történő utalással, illetve a házipénztárba való befizetéssel.


(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 10.000 Ft összegű díjat kell megfizetni készpénz-átutalási megbízás útján vagy a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal számlájára történő utalással, illetve a házipénztárba való befizetéssel. 2. §


(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése akkor engedélyezhető, ha a felek a törvényi feltételek teljesítésén túl igazolják az 1. §-ban meghatározott díj befizetését.  


(2) A díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg a feladóvevény vagy hivatalos számla bemutatásával kell igazolni.


(3) A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat 5 munkanapon belül vissza kell utalni a kérelmező részére.  


3. §


Az 1. §-ban meghatározott díjak megfizetése alól különös méltánylást érdemlő esetben mentesség adható, ha:

a) valamelyik fél olyan egészségi állapotban van, amely közeli halálával fenyeget,

b) a felek egyike sem rendelkezik jövedelemmel.


4. §


Amennyiben az anyakönyvvezető a a rendkívüli munkavégzésért törvényben meghatározott szabadidő kiadását nem kéri, úgy az 1. § (1) bekezdése szerinti díjbevételből bruttó 2500 Ft, az 1. § (2) bekezdése szerinti díjbevételből bruttó 5000 Ft illeti meg.  5. §


A rendelet 2013. december 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!