nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2019 (V.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-24 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2019 (V.23.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


19/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelete


az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről


Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. § (1) A Képviselőtestület az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét nem korlátozza.


(2) A Képviselőtestület az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokkal kapcsolatos felügyeleti díjat nem állapít meg.
(3) A Képviselőtestület az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének módjára vonatkozó részletszabályokat nem állapít meg.


Záró rendelkezések

2. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sárbogárd, 2019. május 10.dr. Sükösd Tamás
    polgármester

dr. Venicz Anita
 jegyző

Kihirdetve: 2019. május 23.dr. Venicz Anita
 jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!