nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (X.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-11 -tól
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (X.10.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 8/2014.(X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:  1. §. A helyi adókról szóló 8/2014.(X.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


            „(1) Az adó mértéke évi 8000,-forint.”


  1. § A rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az idegenforgalmi adó mértéke vendégéjszakánkként 300,- Ft.”


  1. § (1) E rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) E rendelet 2. §-a 2019. január 1-jén lép hatályba.


      

Trieblné Stanka Éva Renáta sk.

Feketéné Esztergályos Hilda sk.

polgármester

                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!