nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(V.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(V.14.) önkormányzati rendelete
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

Vezseny Község  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ban, a 151. § (2f) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya kiterjed a Vezseny Községi Önkormányzat által fenntartott Vezseny Községi Óvodában óvodai nevelést igénybe vevő gyermekekre, és az önkormányzat közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott oktatási intézmények tanulóira.


2.§  A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díjak összegeit a rendelet melléklete tartalmazza.


3. §  Jelen rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.


Melléklet a 8/2015. (V.14.) önkormányzati rendelethez[1]


A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díjak általános forgalmi adót tartalmazó összegei 2019. január 1. napjától.

  1. Óvodai ellátásNormál

diétás

Tízórai

116 Ft/nap

136 Ft/nap

Ebéd

370 Ft/nap

498 Ft/nap

Uzsonna

109 Ft/nap

130 Ft/nap

összesen

595 Ft/nap

764 Ft/nap


           

  1. Iskolai ellátásNormál

diétás

Tízórai

134 Ft/nap

143 Ft/nap

Ebéd

520 Ft/nap

549 Ft/nap

Uzsonna

128 Ft/nap

136 Ft/nap

összesen

782 Ft/nap

828 Ft/nap[1]

A rendelet szövegét a 10/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.01.01.-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!