nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2002 (VI.28.) rendelete
Hatályos:2002-07-01 - 2016-10-01
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2002 (VI.28.) rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek és székhelyeinek kialakításáról

Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az 1997. évi CLIV. tv.  152. §  (1) bekezdésében, a 2000. évi II. tv. 2. § (l) és (2) bekezdésében foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


Mezőkeresztes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint alakítja ki és állapítja meg, az egészségügyi alapellátás körzeteit és székhelyeit :

               a) háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátási körzet és székhelye  (l. sz.  melléklet)

b) fogorvosi ellátási körzet és székhelye(2. sz. melléklet)

c) alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti körzet és székhelye (3. sz. melléklet)

d) védőnői ellátási körzet és székhelye (4. sz .melléklet)

e) iskola-egészségügyi ellátási körzet és székhelye(5. sz. melléklet)                2. §


Jelen rendelet 2002. július 1-től lép hatályba. Kihirdetéséről és az érintett önkormányzatok részére történő megküldéséről a jegyző gondoskodik.
Mezőkeresztes, 2002. június 27.
Kalivoda András s. k.                                                                                Monoki László  s. k.

   polgármester                                                                                                 jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.98 KB
2. melléklet
10.45 KB
3. melléklet
10.4 KB
4. melléklet
11.99 KB
5. melléklet
11.32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!