nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-17 - 2018-10-03
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).


2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 513.239.014 forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                  254.255.053 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                           141.141.055 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                     14.125.000 Ft

d) működési bevétel                                                                                       15.700.000 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                  13.669 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                         0 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                    88.004.237 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 510.239.014 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 449.068.850 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 64.170.164 Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                             419.075.245 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                           224.072.113 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         38.544.403 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                118.909.029 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              36.059.700 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                             1.490.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                          76.841.414 Ft

ba) beruházások                                                                                        12.645.850 Ft

bb) felújítások                                                                                           64.195.564 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                           17.322.355 Ft

ca) tartalékok                                                                                               8.519.934 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                   8.802.421 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 512.099.014 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.140.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 12.645.850 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 64.195.564 Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások                                                                             0 Ft

b) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai                                                  12.600.000 Ft

c) Települési támogatás                                                                                 17.550.000 Ft

d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás   5.409.700 Ft

e) Köztemetés                                                                                                     500.000 Ft


(6) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 8.519.934 Ft többletben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 8.519.934 Ft-ban állapítja meg.


(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 52 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 44 fő.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 42 főben állapítja meg.


(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal


7. § A képviselő-testület a hivatal 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 43.155.752forintban állapítja meg.


8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2018. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                       43.048.812 Ft

b) működési bevétel                                                                                         25.000 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                     81.940 Ft


(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 43.155.752 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 43.155.752 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A hivatal 2018. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2018. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                               43.155.752 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                             32.203.670 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           6.148.482 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                    4.803.600 Ft


(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 43.155.752 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A hivatal 2018. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


10. § A képviselő-testület a hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.


4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése


11. § A képviselő-testület az óvoda 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 151.939.355 forintban állapítja meg.


12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2018. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                     148.539.915 Ft

b) működési bevétel                                                                                    3.175.000 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                   224.440 Ft(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 151.939.355 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 151.939.355 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) Az óvoda 2018. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2018. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                             151.939.355 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                             96.842.925 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         18.709.018 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                  36.387.412 Ft


(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 151.939.355 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) Az óvoda 2018. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


14. § A képviselő-testület az óvoda 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.


5. Az önkormányzat saját költségvetése


15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 509.732.634 forintban állapítja meg.


16. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                             254.255.053 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                      141.141.055 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                14.100.000 Ft

d) működési bevétel                                                                                  12.525.000 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                             13.669 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    0 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                87.697.857 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 506.732.634 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 445.562.470 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 64.170.164 Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


17. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                         223.980.138Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                       95.025.518 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   13.686.903 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                            77.718.017 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        36.059.700 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                       1.490.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                     76.841.414 Ft

      ba) beruházások                                                                                  12.645.850 Ft

      bb) felújítások                                                                                     64.195.564 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                    208.911.082 Ft

      ca) tartalékok                                                                                         8.519.934 Ft

      cb) finanszírozás                                                                               191.588.727 Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                8.802.421 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 508.592.634 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.140.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 42 fő.


6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.


(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 13. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 14. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 15. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.


(8) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria-juttatásának keretösszegét fejenként bruttó 200.000 Ft összegben állapítja meg.


(9) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.


20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


21. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.


22. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.


7. Záró rendelkezések


23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                  Csutiné Turi Ibolya                                                 dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                                 jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.


Sárkeresztúr, 2018. február hó 16. nap


                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-16. melléklet
340 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!