nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-07-01 - 2018-07-02
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete
a lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995. (V. 11.) rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság véleményével a következőket rendeli el:


1. §


A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995. (V. 11.) önkormányzati rendelet 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„1. § A rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapítására - a lakások komfortfokozatára, egyéb helyi adottságaira figyelemmel az alábbi díjtételeket állapítja meg a következők szerint:

a) összkomfortos 3.919 Ft/m2/év

b) komfortos 2.625 Ft/m2/év

c) komfort nélküli 1.318 Ft/m2/év

d) szükséglakás /szociális bérlakás/ 643 Ft/m2/év

e) költségelvű bérlakás

ea) fiatalok háza 4.200 Ft/m2/év

eb) centrum lakások 7.432 Ft/m2/év

ec) Holcim lakások 7.732 Ft/m2/év”

 

2. §


A rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!