nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-13 -tól
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelete
Nova Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolójáról

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelete

Nova Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolójárólNova Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110.§ (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ában, 91.§ (2) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja1.§       A képviselő-testület Nova Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 352.438 e Ft-ban, kiadási főösszegét 137.388 e Ft-ban fogadja el.2.§ (1) Az 1. §-ban elfogadott 2015. évi 352.438 e Ft teljesített bevételi főösszegen belül a:

        

a) költségvetési bevétel

202.454 e Ft,


aa) felhalmozási célú bevétel

19.355 e Ft,


ab) működési célú bevétel

183.099 e Ft,

b) finanszírozási bevétel

149.984 e Ft,


ba) felhalmozási célú bevétel

69.568 e Ft,


bb) működési célú bevétel

80.416 e Ft.(2) Az 1. §-ban elfogadott 2015. évi 137.388 e Ft teljesített kiadási főösszegen belül a:

             

a) költségvetési kiadás

137.318 e Ft,


aa) felhalmozási célú kiadás

38.311 e Ft,


ab) működési célú kiadás

99.007 e Ft,

b) finanszírozási kiadás

70 e Ft,


ba) felhalmozási célú kiadás

0 e Ft,


bb) működési célú kiadás

70 e Ft.
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi 137.388 e Ft teljesített kiadási előirányzatának részletezését a következők szerint fogadja el:


a)

személyi juttatások

20.513 e Ft,

b)

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5.049 e Ft,

c)

dologi kiadások

61.758 e Ft,

d)

működési célú átadott pénzeszközök áht-n belülre

3.355 e Ft,

e)

működési célú átadott pénzeszközök áht-n kívülre

5.832 e Ft,

f)

szociális, rászorultság jellegű kiadások

2.422 e Ft,

g)

beruházások

31.886 e Ft,

h)

felújítások

6.325 e Ft,

i)

kölcsönök nyújtása

60 e Ft,

j)

felhalmozási célú átadott pénzeszközök áht-n kívülre

100 e Ft,

k)

finanszírozási kiadások

70 e Ft,

l)

egyéb elvonás, befizetés

18e Ft.                       

4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási előirányzatai részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatának részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


(5) Az önkormányzat 2015. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.


(6)       Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát a 6. melléklet tartalmazza.


(7)       Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti „0”-ra leírt eszközeinek állományát a 7. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat 2015. évi kiegészítő támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatásai elszámolását a 8. melléklet tartalmazza.


(9) Az önkormányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatai és egyéb kötött felhasználású támogatásai maradványainak 2015. évi elszámolását a 9. melléklet tartalmazza.


(10) Az önkormányzat 2015. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásai elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.


(11) Az önkormányzat 2015. évi kormányzati funkciónkénti bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.


(12) Az önkormányzat 2015. évi kormányzati funkciónkénti kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évi maradványát 215.050 e Ft-ban fogadja el a 13. melléklet szerinti maradvány-kimutatás alapján.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradványának 2016. évi felhasználását a 13. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az önkormányzat 2015. évi eredmény-kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

6.§ (1) Az önkormányzatnak adósságállománya, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt a tárgyévben.


(2) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nem volt a tárgyévben.7. § (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

                        Lendvai Jenőné s.k.                                                         Tóthné Péter Judit s.k.

                         polgármester                                                                     jegyző
Záradék:

Kihirdetés napja: 2016. május 12.


                                                                       Pallér Edina s.k.

                                                                       aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelet
48 KB
2. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelet
31.5 KB
3. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelet
29.5 KB
4. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelet
28.5 KB
5. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelet
73.5 KB
6. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelet
33 KB
7. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelet
26.5 KB
8. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelet
30 KB
9. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelet
36.5 KB
10. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelet
30.5 KB
11. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelet
34.5 KB
12. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelet
37.5 KB
13. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelet
35 KB
14. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelet
34.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!