nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (V.31.) rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (V.31.) rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Mezőkeresztesi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása


(1)       Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását a képviselő-testület

                                    662 912 734 Ft eredeti bevételi előirányzattal

                                 1 756 900 394 Ft módosított bevételi előirányzattal

                                 1 688 288 490 Ft tényleges bevétellel

                                                            valamint

                                    662 912 734 Ft eredeti kiadási előirányzattal

                                 1 756 900 934 Ft módosított kiadási előirányzattal

          1 450 088 785Ft tényleges kiadással fogadja el és hagyja jóvá.


(2)       A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1., 3.4.,4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 8.1.; 8.2. melléklete tartalmazza.


(3) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9., 9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6., 10.; 11.; 12.; 12.1., 12.2., 13., 14.; melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási  kiadásokat feladatonkénti részletezését e rendelet 13-15.  melléklete tartalmazza.


2.§

(1)  Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2017. évi szabad maradványát 6 996 781 Ft-ban állapítja meg és jóvá.

(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő      
 helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán      
 rendelkezni fog.


3. §

(1)   Az önkormányzat és intézményeinek 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a
       rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.


4. §

(1)  A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

                                                          

   Majoros János   s.k.                                                           Dr. Szombati Csaba Gábor s. k.

       polgármester                                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.83 KB
2. melléklet
19.92 KB
2.1-2.4. melléklet
11.35 KB
2.5-2.7. melléklet
130.88 KB
3. melléklet
14.66 KB
4. melléklet
16.67 KB
5. melléklet
14 KB
6. melléklet
12.99 KB
7. melléklet
11.71 KB
8. melléklet
14.65 KB
8.1. melléklet
14.37 KB
8.2. melléklet
14.59 KB
8.3. melléklet
14.62 KB
9. melléklet
20.21 KB
9.1.-9.6. melléklet
11.52 KB
10. melléklet
16.69 KB
11. melléklet
13.6 KB
12. melléklet
13.65 KB
12.1. melléklet
13.58 KB
12.2. melléklet
13.58 KB
12.3. melléklet
13.55 KB
13.-15. melléklet
11.88 KB
16. melléklet
9.55 KB
17.-18. melléklet
10.5 KB
19. melléklet
92.97 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!