nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (IX.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-09-22 - 2020-09-23
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (IX.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról szóló 3/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) b), c) pontjában, a (4) bekezdésben, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


  1. § Az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
  2. §  A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
  3. §  A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
  4. § Ez a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
                    Marics József                                 Kovács Edit

                     polgármester                                       jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Bakonykúti, 2020. szeptember 21.
                                                                     Kovács Edit

                                                                          jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-3. melléklet
20.49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!