nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-29 -tól
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról

Siójut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1.  § Helyi népszavazást a település választópolgárai 25 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


Záró rendelkezések


  1.  §(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 5/1992. (X. 12.) önkormányzati rendelete.
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk.

Jegyző


Krisztin Endre sk.

polgármesterMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!