nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-03-01 - 2012-03-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete
a védőnői körzetek kialakításáról szóló 21/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1.§


  1. A védőnői körzetek kialakításáról szóló 21/2005.(XI.01.) önkormányzati rendelet 1.) számú melléklete helyébe e rendelet 1.) számú melléklete lép.


2.§


Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!