nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §    A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyöstarján község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


2. §    
(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot.
(2)    A körzet székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 1.


3. §    
(1)    A háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat társulási megállapodás keretében látja el.
(2)    A körzet székhelye: 3200 Gyöngyös, Deák Ferenc utca 1.


4. §    
(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe Gyöngyöspata Város Önkormányzata teljes közigazgatási területével egy házi gyermekorvosi körzetet alkot.
(2)    A körzet székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Aradi utca 10.


5. §    
(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2) [1] A védőnői körzet székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Hősök utca 1.


6. §    
(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területével együtt egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.
(2)    A fogorvosi alapellátást az önkormányzat társulási megállapodás keretében látja el.

(3) [1] A fogorvosi alapellátási körzet székhelye: 3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.


7. §    
(1)    A fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat Gyöngyös Város Önkormányzatával együttműködve látja el.
(2)    A körzet székhelye: 3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.


8. §    Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll.


9. §    A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


10. §    [1]


[1] Módosította a 16/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. december 18-án.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!