nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-19 - 2014-12-24
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet  Preambulumában, 17. § (1) bekezdésében, 17/A. § (1) bekezdésében, 20. § (2) bekezdés b) pontjában a „Szociális, Sport, Nemzetiségügyi Bizottság” szövegrész helyébe a „Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság” szövegrész lép.


2. §


A Rendelet 15. § (1)-(2) bekezdéseiben a „Tv.” szövegrész helyébe az „Sztv.” szövegrész lép.


3. §


A Rendelet 12. § (8) bekezdés e) pontjában, (10) bekezdésében, 20. § (2) bekezdés b) pontjában az „Egyesített Szociális Intézmény” szövegrész helyébe a „Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény” szövegrész lép.


4. §


A Rendelet Preambulumában a „Jászapáti Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a „Jászapáti Városi Önkormányzat” szövegrész lép.5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!