nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (V.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-04 - 2017-05-05
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (V.3.) önkormányzati rendelete
Pácin Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. ( II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Pácin Község Önkormányzata

 Képviselő-testülete

    4/2017. (V. 3.)

önkormányzati rendelete


Pácin Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016. ( II. 19.) önkormányzati

rendelete módosításárólPácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet  1. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. §.


  1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését


403 733 222 Ft bevétellel és  kiadással


állapítja meg.


  1. A rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-19. melléklete lép.


  1. §.


Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                                    Gégény Zsuzsanna               Csonka István                          

                                         polgármester                          jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
147.37 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!