nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-30 -tól
Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Lázi Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a 2017. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendelet alkotja: 

1. §


(1)  A rendelet. 2. §.-a az alábbiak szerint módosul:

A 2017. évi költségvetésének főösszegét az alábbiak szerint módosítja a Testület:

                                          54.846.869,- Ft bevétellel,

                                       43.312.467,- Ft kiadással állapítja meg.

.

  1. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások forrásonkénti megosztását az 1. melléklete alapján módosítja a képviselő-testület.


  1. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatásának módosítását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. §

 Záró és vegyes rendelkezések

(1)  Ez a rendelet  a kihirdetés napján  lép hatályba.

(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Lázi, 2018. május 29.
                            Kajtár József                                        Dr Bertalanné Józsa Judit

                           polgármester                                                          jegyző
A rendelet kihirdetésének napja 2018. május 30.                                                                                           Dr Bertalanné Józsa Judit

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
ktsgv.
52.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!