nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (I.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-26 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (I.25.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) A rendelet célja, hogy Somogyszentpál Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén – az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal összhangban – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben meghatározott alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa.


(2) A rendelet hatálya kiterjed Somogyszentpál község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetre, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása

2. §


(1) Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a felnőtt lakosság háziorvosi ellátását a 018847 számú háziorvosi körzete útján, annak részeként biztosítja.

A körzet székhelye: 8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 8.


(2) A Képviselő-testület a 0-14 éves korú lakosság házi gyermekorvosi ellátását a 018847 számú házi gyermekorvosi körzet útján biztosítja.

A körzet székhelye: 8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 8.


(3) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Marcali Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodás keretében látja el.

Az ügyeleti ellátás székhelye: 8700 Marcali, Széchenyi utca 17.

3. §


A Képviselő-testület a védőnői ellátást a Kéthelyi védőnői körzet útján biztosítja.

A védőnői körzet székelye: 8713 Kéthely, Magyari u 5.                                                                   

4. §


(1) A fogorvosi szolgáltatást a Kéthelyi fogorvosi körzet látja el.  

A fogorvosi körzet székhelye: 8713 Kéthely, Magyari u 5.


(2) Somogyszentpál község teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot. Az Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról a SplenDent Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megállapodás útján gondoskodik.


(3) A fogorvosi ügyelet székhelye (hétvégén és ünnepnapokon): nincs

5. §


(1) Az iskola-egészségügyi ellátás a 018847 számú házi gyermekorvosi körzet és a 140097547 számú védőnői körzet szolgáltatásából áll az Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda nevelésében részesülő gyermekek részére.


(2) A Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda nevelésében részesülő gyermekek iskola-fogorvosi ellátását a Kéthelyi fogorvosi körzet biztosítja, mely körzet székhelye: 8713 Kéthely, Magyari u 5.


3. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

7. §


Hatályát veszti Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 6/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelete.


            Dr. Berényi  Sándor                                                           dr. Halász Péter

    polgármester                                                                      jegyzőKihirdetve: Somogyszentpál, 2019.január 25.

     dr. Halász Péter

             jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!