nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018.(XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-02 - 2019-12-31
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018.(XII.1.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőire terjed ki.


2. § A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2019. évben, 2019. január 01. napjától 60.000.-Ft.


3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit

jegyző

Krisztin Endre

polgármester

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!