nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (III.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-31 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (III.30.) önkormányzati rendelete
Pácin Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Pácin Község Önkormányzata

 Képviselő-testületének

   2/2018. (III. 30.)

önkormányzati rendelete


Pácin Község Önkormányzata  2017. évi költségvetéséről szóló

1/2017. ( II. 16.) önkormányzati

rendelete módosításárólPácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Pácin Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati  rendelet  1. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. §.


  1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését


379 380 058 Ft bevétellel és  kiadással


állapítja meg.


  1. A rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-19. melléklete lép.


  1. §.


Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
                                    Gégény Zsuzsanna               Csonka István                          

                                         polgármester                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
287.61 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!