nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2019. (III.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-13 - 2019-12-31
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2019. (III.12.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati jogviszonyban állók 2019. évi illetményalapjáról

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § A rendelet hatálya a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban közszolgálati jogviszonyban állókra terjed ki.2. § A Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban a közszolgálati jogviszonyban állók illetményalapja 2019. évben 46.380 Ft.3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01. naptól kell alkalmazni.


(2) Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.                                                                                                                   

Mesztegnyő 2019. március 11.
            Nagy László Péter                                                                        Hajdu Szabina

                 polgármester                                                                                  jegyző

Záradék:


A rendelet 2019. március 12. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2019. március 12.

                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!