nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-30 -tól
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelete
a Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(5) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdés b) pontjában, továbbá a 237. § - ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet hatálya kiterjed a Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre.


2.§


(1) A Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője az alapilletménye 20%-ának

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.


(2) A Hivatal középfokú iskolai végzettségű köztisztviselője az alapilletménye 20%-ának

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.


3.§


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2018. (I.30.) rendelet.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!