nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-24 -tól
Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete
az első lakóingatlanhoz jutás feltételeinek helyi támogatásáról szóló 6/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A A 6/2052.(III. 26.) önkormányzati rendelet 1. §- (1) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép: 


1. §


 (1) A rendelet célja Lázi Község közigazgatási területén a

a) gyermek nélküli fiatal házasok,

b) gyermeket nevelő fiatal házasok,

c) gyermekét egyedül nevelő fiatal szülő,

d) egyedülállók,

e) élettársi kapcsolatban élők,

tartós letelepedésének elősegítése, lakóingatlanhoz jutási feltételeinek javítása, ha a támogatás

új és használt lakóingatlan vásárlására vagy új építésére (a továbbiakban: építkezés), vagy tartós bérletére (10 évet meghaladó), illetve öröklés, ajándékozás útján szerzésére irányul


 

2. §


Jelen rendelet a 2018. április 24. napján 17 óra 15 perckor lép hatályba.Lázi, 2018. április 24.               Kajtár József                                                               Dr. Bertalanné Józsa Judit

             polgármester                                                                                jegyzőA kihirdetés napja: 2018.április 24.                                               Dr. Bertalanné Józsa Judit

                                                                                                                    jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!