nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (III.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-01 - 2019-04-02
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (III.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkezéséről szóló 11/2010. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 92. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4)  A szociális étkeztetésben részesülők térítési díj összege:

Megnevezés

Fizetendő nettó

térítési díj

Ft/adag

Fizetendő bruttó

térítési díj

Ft/adag

nyugdíjminimum 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén

216,53

275

nyugdíjminimum 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén kiszállítással

318,90

405

nyugdíjminimum 180 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén

303,15

385

nyugdíjminimum 180 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással

444,88

565

nyugdíjminimum 300 %-a és 400 %-a közötti jövedelem esetén

389,76

495

nyugdíjminimum 300 %-a és 400 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással

531,49

675

nyugdíjminimum 400 %-a feletti jövedelem esetén

519,69

660

nyugdíjminimum 400 %-a feletti jövedelem esetén kiszállítással

661,42

8402. §A rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!