nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.16..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-17 - 2017-02-18
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.16..) önkormányzati rendelete
Pácin Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Pácin Község Önkormányzata

 Képviselő-testületének

    2/2017. (II. 16.)

önkormányzati rendelete


Pácin Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016. ( II. 19.) önkormányzati

rendelete módosításárólPácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva af következőket rendeli el:
A rendelet  1. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. §.


  1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését


399 558 015 Ft bevétellel és  kiadással


állapítja meg.


  1. A rendelet 1-18. melléklete helyébe e rendelet 1-18. melléklete lép.


  1. §.


Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                                    Gégény Zsuzsanna               Csonka István                          

                                         polgármester                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
143.14 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!