nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-30 -tól
Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Lázi Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a 2017. évi zárszámadásról alábbi rendelet alkotja: 


1. §


  1. Lázi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

           

                              54.846.869,- Ft bevétellel,

                              43.312.467,- Ft kiadással jóváhagyja, ezen belül

                                            14.624.099,- Ft személyi juttatással,

                                              2.773.708,- Ft munkáltatói járulékkal,

                                            15.866.330,- Ft dologi kiadással,

                                          2.521.910,- Ft ellátottak pénzbeni juttatásaival,

                                              5.652.745,- Ft átadott pénzeszközzel,

                                                  804.922,- Ft felhalmozási kiadással,

                                               1.068.753,- Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.


  1. Az önkormányzat 2017. évi pénzügyi teljesítéséről szóló összevont pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.


2. §


Bevételek


  1. A bevételek címenkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.


  1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2017. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása – a tervezett és a tényleges mutatók alapján – a költségvetési év lezárása után megtörtént.


3. §


Kiadások


  1. Az 1.§-ban jóváhagyott kiadásból az önkormányzat 42.507.545,- Ft-ot működési, fenntartási feladatokra fordított.
  2. A kiadások címenkénti bontását a 4. sz.melléklet tartalmazza.
  3. Az önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
  4. Az önkormányzat 2017. évi felújítás nélküli felhalmozási kiadásai teljesítésének alakulását a 6. számú melléklet mutatja.4. §
(1)   A pénzkészlet alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2)   Az Önkormányzatnak a 2017. évi mérlegét a  8. sz. melléklet tartalmazza.

(3)   Az önkormányzatra vonatkozó létszámadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 5. §


(1) Az önkormányzat 2017. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.   Záró rendelkezések


Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Lázi, 2018. május 29.
                            Kajtár József                                        Dr Bertalanné Józsa Judit

                           polgármester                                                          jegyző
A rendelet kihirdetésének napja 2018. május 30.                                                                                           Dr Bertalanné Józsa Judit

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
zárszámadás
85.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!