nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2019 (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2019-03-30 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2019 (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2019. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1.§


  1. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„8.§ (7) A köztisztviselői illetményalap összege 2019. évben 46 380 Ft.”2. § A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!