nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (I.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-25 - 2020-01-01
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (I.24.) önkormányzati rendelete
A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról


Pácin Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


2/2019. ( I. 24. ) önkormányzati rendelete


A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról


Pácin Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:

1. § A Pácini  Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46 380.- Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. január 1. napján hatályát veszti.


                          Gégény Zsuzsanna                                      Csonka István

                                polgármester                                               jegyző

      


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!