nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Pácin Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról


Pácin Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

5/2017. (V. 30.)

önkormányzati rendeletePácin Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásárólPácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva  a következőket rendeli el:


1.§


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


405 619 550 Ft költségvetési bevétellel

381734 223 Ft  költségvetési kiadással

jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati  

     szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

 (3) A kiadási előirányzatok teljesítését kormányzati funkciónként a 2.     melléklet szerint

      fogadja el.

 (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és

       kiadások     mérlegét a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.


2. §


 (2)  Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.

(3)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.    

(4)   Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.     

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti teljesülését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(6)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

 (7)  Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás teljesülését a 9. melléklet szerint fogadja el.

(8)   Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások teljesülését a 10. melléklet szerint határozza meg.

3. §


(1)   Az önkormányzat 2016. évi mérlegét a 11. melléklete tartalmazza.

(2)  A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatainak

        teljesítését éves         bontásban   a 12.  melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 13.  melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét

      havi bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)   A  Pácini Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését és  az engedélyezett létszámát valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a   15.  melléklet szerint fogadja el.

(6) A Pácini Bárókert Óvoda  bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesülését és, az engedélyezett létszámot valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a   16.   melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását  a 17. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.


4. §


A képviselő-testület a 2016. évi maradvány összegét  20 704 332 Ft-ban állapítja meg,   melynek részletezését  a 19. melléklet tartalmaz. A pénzeszközök változásának levezetését a 20. melléklet tartalmazza.


5. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 19.)  önkormányzati rendelete hatályát veszti.                     Gégény Zsuzsanna                                              Csonka István

                          polgármester                                                       jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
208.95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!