nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016 (XII.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-15 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016 (XII.14.) önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Pácin Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


9/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete


az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról


Pácin Község Önkormányzata  Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


 A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Pácin község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


 Az alapellátások körzetei

2.§


Pácin Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy  háziorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 3964 Pácin, Fő utca 37.


3.§


Pácin  Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

A körzet székelye: 3964 Pácin, Fő utca 37.


4.§


(1) A fogorvosi ellátást és az iskolafogászatot feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja.

A fogorvosi körzet székhelye:  3963 Karcsa, Kun utca 31.

(2) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Miskolc, Szent György utca 25.


5.§


Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulással kötött társulási megállapodás alapján látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 3973  Cigánd,  Fő út 43.


6.§.


 Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 3964 Pácin, Fő utca 37. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.


Záró rendelkezések


7.§


(1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2002. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet.
Gégény Zsuzsanna                                                               Csonka István

    polgármester                                                                          jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!