nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-05 -tól
Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2/2018.(III.14.) költségvetési rendeletének módosításáról

Általános rendelkezések


Lázi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2018.évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet 2.§.-a az alábbiak szerint módosul:

                                          

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:


                                                         55.447.490,- Ft költségvetési bevétellel

                                                         55.447.490,- Ft költségvetési kiadással


                                                                             0 Ft hiánnyal állapítja meg.

                                          

                                                                       2.§.


  1. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások forrásonkénti megosztását az 1. melléklete alapján módosítja a képviselő-testület.
  2. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatásának módosítását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. §


Vegyes és záró rendelkezések


  1. Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
  2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Lázi, 2018. december 4.
                   Kajtár József                                            Dr. Bertalanné Józsa Judit

                   polgármester                                                           jegyző


                       Kihirdetési záradék:


A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.


Lázi, 2018. december 5.

                                                                                                    Dr. Bertalanné Józsa Judit

                                                                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!