nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-05 -tól
Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelete
Az ÉCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk, (1. ) bek, a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 234. §. (3.) (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint a 2019. költségvetési évre az alábbi rendeletet alkotja:

1.§


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed az Écsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és érettségi végzettségű köztisztviselőkre.


2.§


(1) A Hivatal felsőfokú és érettségi végzettségű köztisztviselője alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

(2)  Az illetménykiegészítés megállapításának, jogosultságának szabályait az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata tartalmazza.


3.§.


(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a képviselő-testület az Önkormányzat 1/2018.(I.23.) rendeletét hatályon kívül helyeziLázi, 2018. december 4.
     Kajtár József                                                                               Dr. Bertalanné Józsa Judit

     polgármester                                                                                                jegyző
A rendelet kihirdetve! Lázi, 2018. december 5.Dr. Bertalanné Józsa Judit

                                                                                                                         jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!