nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (III.24..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-25 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (III.24..) önkormányzati rendelete
Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról

Pácin Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete


Az egyes anyakönyvi események  engedélyezéséről, valamint

a többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §

A rendelet hatálya Pácin Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén a házasságkötéssel  kapcsolatban nyújtott többletszolgáltatásokra (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) terjed ki.


2. §


(1) Anyakönyvi esemény – az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott munkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig naponta 16 órától 19 óráig, pénteken 13 órától 19 óráig, szombaton 10 órától 19 óráig terjedő időszakban tartható.


(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi eseményt a felek írásbeli kérelme alapján a jegyző akkor engedélyezi, ha a felek az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott követelményeket teljesítik.


(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett, hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.


3.§


 A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezésért    díjat nem kell fizetni.


4. §


Az anyakönyvvezetőt a munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában történő közreműködéséért választása szerint 4 000.- Ft mértékű díjazás, vagy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő illeti meg.


5. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a már bejelentett, de a hatálybalépés napját követően sorra kerülő anyakönyvi események tekintetében is alkalmazni kell.


(3) Hatályát veszti a hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló 5/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet.
                          Gégény Zsuzsanna                                     Csonka István

                            polgármester                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!