nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (VIII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-19 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (VIII.18.) önkormányzati rendelete
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


Pácin Község   Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2017. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete


A helyi népszavazás kezdeményezéséhez

szükséges választópolgárok számárólPácin Község  Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


Helyi népszavazást a település választópolgárai 25 %-ának  megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


3. §


Hatályát veszti   a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló  4/2001. (V. 29.)  önkormányzati rendelet.
                     Gégény Zsuzsanna                                                Csonka István

                          polgármester                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!