• Tartalom
Oldalmenü

1993. évi XXIII. törvény indokolása

a Nemzeti Kulturális Alapról

1993.04.01.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A tervezetben szereplő Nemzeti Kulturális Alap, amit az ágazatért felelős művelődési és közoktatási miniszter kezel, az állami mecenatúra pótlólagos forrásának további biztosítására nyújt lehetőséget. A költségvetési támogatás nem nélkülözhető ugyan, de az Alap egyik legjelentősebb forrása a valamennyi kulturális termék és szolgáltatás után fizetendő – az eddigieknél jóval alacsonyabb mértékü – kulturális járulék.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1–3. §-hoz
Az Alap célja a kulturális ágazat valamennyi szakterületén a nemzeti értékek létrehozásának, megőrzésének és terjesztésének hazai és határon túli támogatása önálló kezdeményezéssel, illetve kiegészítő, pótlólagos források nyújtásával. Az Alap anyagi lehetőséget biztosít ahhoz, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi életben a magyar kultura részvétele és képviselete összehangolt legyen.
Az Alappal az ágazatért felelős miniszter rendelkezik.
A 4–6. §-hoz
Az Alap forrása: az állami költségvetés kulturális mecanatúrát képező előirányzatai, a kulturális termékek és szolgáltatások után fizetendő kulturális járulék valamint egyéb befizetések.
A kulturális járulék alá eső termékek és szolgáltatások körét a törvény melléklete tartalmazza. Ez a kör gyakorlatilag minden kulturális termékre és szolgáltatásra kiterjed, ugyanakkor a járulék mértéke százalékosan alacsonyabb, tekintettel, hogy a törvény nem kíván különbséget tenni az egyes kulturális termékek között.
A kulturális járulék olyan adó jellegű befizetés, amelyre az adókra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A 7–9. §-hoz
Az Alapból történő támogatások formáját mindig a konkrét körülmények és célok határozzák meg.
Az Alapból tulajdonképpen mindenki kérhet támogatást, a részletes szabályokat külön rendelet tartalmazza.
A támogatások elosztása pályázatok útján történik, azonban szükséges a bevételek egy részének miniszteri hatáskörben történő elbírálása konkrét egyedi ügyeknél. A döntéseknél szakmai szervezetek véleményét figyelembe kell venni az Alap felhasználásáról rendszeresen tájékoztatni kell a nyilvánosságot.
A 10. §-hoz
Az Alap kezelésére és felhasználására, az ellenőrzés és beszámolás rendjére, valamint a pályázati rendszerre vonatkozó részletes szabályokat az Alap felett rendelkező miniszter határozza meg.
_