• Tartalom
Oldalmenü

A 2012. évi CXVI. törvény indokolása

a pénzügyi tranzakciós illetékről

2013.01.01.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A Kormány elkötelezett a költségvetési hiánycél tartását illetően. A 2012. évi költségvetési folyamatokból ugyanakkor az látható, hogy ez a célkitűzés csak pótlólagos intézkedésekkel (részint a költségvetési kiadások csökkentésével, részint az adóbevételek növelésével) érhető el. Ezen költségvetési korrekciók egyik eleme a pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése.
A pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése szorosan illeszkedik ahhoz az adópolitikai célkitűzéshez, miszerint az adóstruktúra úgy alakuljon át, hogy abban a munkát terhelő közterhek aránya csökkenjen, a forgalmi-fogyasztási adók szerepe növekedjen, elősegítve ezáltal a munkavállalási hajlandóság és a foglalkoztatás növelését, de nem veszélyeztetve a költségvetési célok megvalósítását.
A forgalmi-fogyasztási adóztatás alá eső termékkör, szolgáltatáscsoport behatárolása során az is nagy súllyal esik latba, hogy az adóelkerülés lehetősége minél kisebb legyen. További előnye a pénzügyi tranzakciós illetéknek, hogy rendkívül széles adóalapot terhel, így igen alacsony mérték mellett is jelentős költségvetési bevételt eredményez.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
A törvényjavaslat értelmében a pénzügyi tranzakciós illeték hatálya nem terjed ki a Magyar Nemzeti Bankra, továbbá a kincstár által a kincstári körben végzett pénzforgalmi szolgáltatásaira. A törvényjavaslat biztosítja, hogy a pénzügyi tranzakciós illeték hatálya nem terjed ki a bankközi műveletekre.
A 2. §-hoz
A törvényjavaslat a jogszabály alkalmazását elsegítő értelmező rendelkezéseket tartalmazza.
A 3. §-hoz
A törvényjavaslat meghatározza a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget keletkeztető fizetési műveleteket (például átutalás, beszedés).
Pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget keletkeztet a törvényjavaslat szerint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés. A törvényjavaslat rögzíti, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség attól függetlenül keletkezik, hogy fizetési számla egyenlege, vagy hitelkeret terhére valósul meg a fizetési művelet.
A törvényjavaslat biztosítja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatóknál a fizetési számlák közötti technikai átvezetések (ideértve azt az esetet is, amikor az ügyfél a pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett másik fizetési számlájára ad utalási megbízást), továbbá az elszámolási rendszerek (nettósítás, transzfermegbízás) fizetési műveletei nem keletkeztetnek pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget.
A törvényjavaslat rögzíti, hogy az ügyfélszámlán, bankszámlán az értékpapírszámlával kapcsolatban végrehajtott fizetési műveletek nem keletkeztetnek pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget.
A 4. §-hoz
A törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség keletkezésének napját határozza meg.
Az 5. §-hoz
A törvényjavaslat az egyes fizetési műveletek tekintetében rögzíti a pénzügyi tranzakciós illetékfizetésre kötelezett pénzforgalmi szolgáltatót, a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés esetén nevesíti a Posta Elszámoló Központot működtető intézményt.
A 6. §-hoz
A törvényjavaslat rögzíti, hogy a pénzügyi tranzakciós illeték alapja az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját a fizetési műveletre tekintettel megterheli, készpénzbefizetés esetén a kedvezményezett részére teljesítendő összeg, készpénzátutalás esetén az átutalási megbízásban szereplő pénzösszeg.
A javaslat a külföldi pénznemre szóló fizetési megbízás esetén meghatározza az átváltási árfolyam meghatározásának módját.
A 7. §-hoz
A törvényjavaslat rögzíti, hogy a pénzügyi tranzakciós illeték mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,1 százaléka.
A 8. §-hoz
A törvényjavaslat rögzíti, hogy a pénzügyi tranzakciós illetéket havonta a pénzügyi tranzakciós illetékfizetésre kötelezett pénzforgalmi szolgáltató állapítja meg, szedi be, vallja be és fizeti meg az állami adóhatóság számlájára, legkésőbb a teljesítés napját követő hónap 20. napjáig.
A 9. §-hoz
A törvényjavaslat meghatározza, hogy az adóhatósági feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el, a bevétel pedig a központi költségvetés bevételét képezi.
A 10. §-hoz
A törvényjavaslat rögzíti, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékre vonatkozó szabályozás 2013. január 1-jén lép hatályba.
A 11. §-hoz
Átmeneti rendelkezést tartalmaz.
_