• Tartalom

14/2014. (V. 23.) KüM közlemény

14/2014. (V. 23.) KüM közlemény

a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi IX. törvény 2–3. §-ának és 5. §-ának hatálybalépéséről

2014.05.23.
A 2014. évi IX. törvénnyel a Magyar Közlöny 2014. február 12-i, 20. számában kihirdetett, a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 27. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Ez az Egyezmény a 26. cikkben említett huszadik okirat letétbe helyezésének időpontját követő három hónap elteltével lép hatályba, de csak annak a húsz államnak, illetve területnek a vonatkozásában, amelyek megfelelő okirataikat letétbe helyezték. Az Egyezmény a többi államra, illetve területre vonatkozólag az adott állam, illetve terület okirata letétbe helyezésének időpontját követő három hónap elteltével lép hatályba.”
A megerősítő okirat letétbe helyezésének napja: 2014. március 19.
Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2014. június 19.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2014. évi IX. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi IX. törvény 2–3. §-a és 5. §-a 2014. június 19-én, azaz kettőezer-tizennégy június tizenkilencedikén lép hatályba.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére