nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-11 - 2021-01-01
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.10.) önkormányzati rendelete
a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről


Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


1.§ E rendelet hatálya a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.


2.§ Felsőpáhok község Önkormányzat Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkarendjében 2020. augusztus 3. napjától augusztus 19. napjáig (13 munkanap), valamint 2020. december 28. napjától december 31. napjáig (4 munkanap) igazgatási szünetet rendel el.3.§ Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 2021 január 1. napján hatályát veszti.


Zalacsány  , 2020. február 6.


                                   Prótár Richárd Krisztián

                     Dr. Prótár Henrietta

                                    polgármester

                              jegyző

Kihirdetve:

Felsőpáhok, 2020. február 10.
Dr. Prótár Henrietta

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
indokolás
51.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!