nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 13/2014 (X.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-23 -tól
Domaszék község képviselő testületének 13/2014 (X.22.) önkormányzati rendelete
A települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 21/2002. (XI. 18.) Kt. rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 21/2002. (XI. 18.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőt rendeli el:


1. §


A Rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati képviselő részére a képviselői munkája ellátásáért havi 29.000 forint tiszteletdíjat (a továbbiakban: alapdíj) állapít meg.”


2. §


A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2. §  (1) A Képviselő-testület valamennyi – így az Ügyrendi, a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Humán – Bizottságának elnöke az alapdíjon felül havi 9.000 forint tiszteletdíjra jogosult.

(2) A bizottságok képviselő tagja az alapdíjon felül havi 4.500 forint tiszteletdíjra jogosult.

(3) Amennyiben a képviselő kettő bizottság tagja, úgy az alapdíjon felül havi 9.000 forint tiszteletdíjra jogosult.

(4) A nem képviselő bizottsági tag havi 4.500 forint tiszteletdíjra jogosult.”


3. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                        Kispéter Géza sk.                                                      dr. Csányi Imre sk.

                        polgármester                                                              jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2014. október 22. napján.


                                                                                                          dr. Csányi Imre sk.

                                                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!