nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyházaskesző Község Önkormányzata Képviselő testületének az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egyházaskesző község 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


Egyházaskesző község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2018.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                     

„2.§.(1)  A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei

                             

                                            a./ bevételi főösszegét :   93.998.610 Ft-ban

                                            b./ kiadási főösszegét  :   93.998.610 Ft-ban  állapítja meg.”

  

2.§.


Egyházaskesző község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2018.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                      

„(7) Az önkormányzat a kiadások között 8.966.717,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


3.§.


A R. 1.2/1 ,2/2, 4., 6., 7., 8.1.1., 8.1.2, 8.1.3., 8.1.4, 8.2,számú mellékletei, valamint az 1.sz.tájékoztató helyébe e rendelet  1., 2/1., 2/2., 4., 6., 7., 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3., 8.1.4., 8.2. mellékletek és az 1.sz. tájékoztató lépnek.4.§.


E rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                                               Hegyiné Böröcz Adél                                 Lendvai Jánosné     

                                                            jegyző                                                 polgármester                         A rendelet kihirdetve:

Egyházaskesző, 2019. május 30.                                                                                   Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                              jegyző              Csatolmányok

Megnevezés méret
Módosított kv-i rendelet mellékletei
111 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!