nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének átmeneti szabályairól
Hatályos:2014-01-01 -tól
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének átmeneti szabályairól
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének átmeneti gazdálkodására a következőt rendeli el

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatköre alapján, az 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bek. l) pontjában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletet az alábbiak szerint határozza meg.1. §


  1. A 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdés alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. január 1-től a 2014. évi végleges költségvetési rendelet megalkotásáig az önkormányzatot megillető bevételeket folyamatosan szedje be, kiadásait a 2013. évi költségvetési rendelet keretei között teljesítse.
  2. A képviselő-testület által jóváhagyott folyamatban lévő beruházások, felújítások, a 2013. évben jóváhagyott és fel nem használt előirányzat mértékéig folytathatók.
  3. 2014. évre tervezett új beruházások, egyéb feladatok esetén a végleges költségvetési rendelet megalkotásáig csak azok indíthatók, amelyekre közvetlen állami támogatást kapott az önkormányzat. Egyéb feladatokra kötelezettség nem vállalható, pénzügyi kifizetés nem teljesíthető.
  4. Az önkormányzat intézményeinek folyamatos működtetését biztosítani kell.2. §


E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és rendelkezései a 2014. évi végleges költségvetési rendelet hatálybalépéséig alkalmazhatóak. Végrehajtásának anyagi kihatásait a költségvetési rendeletbe be kell építeni.
Kispéter Géza                                                                        Dr. Csányi Imre

  polgármester                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetésének időpontja: 2013. december 12.
Dr. Csányi Imre

        jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!