nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-08-24
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (XII.21.) önkormányzati rendelete
az élelmezés intézményi térítési díjairól

Csögle község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés c) pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (1) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§[1] (1) Az óvodás gyermekek által igénybevett élelmezés intézményi térítési díja a Csöglei óvoda konyháján:

                   a) ebéd:                                  380 ft/adag

                   b) tízórai és uzsonna:              160-160 ft/adag


(2) Az iskolás gyermekek által igénybevett élelmezés intézményi térítési díja a Csöglei óvoda konyháján:

      a) ebéd:                                  470 ft/adag

      b) tízórai és uzsonna:              170-170 ft/adag


(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott térítési díjakhoz az önkormányzat az alábbi támogatást állapítja meg:

a) 100.-Ft a támogatás azon óvodás gyermekek ebédjéhez, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  151.§-a alapján nem jogosultak térítési díj kedvezményre,

b) 100.-Ft a támogatás azon 1-8.osztályos iskolás gyermekek ebédjéhez, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  151.§-a alapján nem jogosultak térítési díj kedvezményre.


(4) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 62. §-a alapján igénybevett étkeztetés önköltsége 826 Ft/adag, intézményi térítési díja 605 ft/adag. Az étkezés házhozszállítása esetén az önköltség 881 ft/adag, intézményi térítési díja 660 ft/adag.


2.§ Az 1.§-ban meghatározott térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.


3.§ (1) Ez a rendelet 2020. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a február hónapban kiszolgált élelmezésre kell alkalmazni.


(2) A rendelet hatályba lépése napján hatályát veszti az élelmezés intézményi térítési díjairól szóló 15/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelet.
Kustos Péter sk.                                                                                     Némethné Kovács Szilvia sk.

  polgármester                                                                                                      jegyző[1]

Módosította Csögle község Képviselő-testületének 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. január 1-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!