nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 10/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-27 -tól
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 10/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelete
A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


  1. §A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 3. § A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi  Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda  2019. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                        954.924  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                       954.924 ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                         0   Ft-ban   állapítja meg. „  1. §


A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                               e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:        622.776

Ebből:

- személyi jellegű kiadások (K1):                 220.580

- munkaadókat terhelő járulékok (K2):          43.618

- dologi jellegű kiadások (K3):                     143.900

- Szociális ellátások (K4):                                7.000

-szociális ellátások (K5):                                    405

-pénzeszköz átadások (K5):                         107.147

-tartalékok (K5):                                            100.126       1. §


 A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. §  Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 332.148 ezer forint.”


  1. §


A rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi lép:


  1. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


Polgármesteri Hivatal                                                  14  fő

Önkormányzat                                                               6     fő

(ebből 1 fő tanyagondnok)

Település üzemeltetés                                                  2     fő

Sportcsarnok                                                                 2     fő

Domaszék Óvoda                                                      32     fő

Domaszék Iskola                                                           0,25 fő

Könyvtár                                                                        1     fő


                                                                  Összesen:              57,25   fő  1. §A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.            Kispéter Géza                                                                           dr. Csányi Imre

             polgármester                                                                                    jegyző                               

                                                            


Záradék: a rendelet kihirdetésének napja. 2019.09.26.                          dr. Csányi Imre

                                                jegyző


Mellékletek:


3. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek I. módosítása

3./a melléklet: Önkormányzat bevételei

3./b melléklet: Hivatal bevételei

3./c melléklet: Óvoda bevételei

4. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi  módosított kiadási címrend szerint

4./a sz melléklet : Önkormányzat kiadásai  címrend szerint

4./b sz. melléklet: Hivatal kiadásai címrend szerint

4./c sz. melléklet: Óvoda kiadásai címrend szerint

5. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi módosított kiadásai kormányzati funkciók szerint

5./a melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Önkormányzat

5./b melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Polgármesteri Hivatal

5./c melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Kincskereső Óvoda

6. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásainak I. módosítása

12. sz. melléklet: Civil szervezetek 2019. évi támogatásának I. módosítása
Csatolmányok

Megnevezés méret
3. sz. melléklet
68 KB
4. sz. melléklet
58.5 KB
5. sz. melléklet
61.5 KB
6. sz. melléklet
33.5 KB
12. sz. melléklet
31 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!