nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 5/2020 (IV.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-23 - 2020-12-31
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 5/2020 (IV.22.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi igazgatási szünet eltörléséről

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:1. §

E rendelet hatálya a Domaszéki Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2. §

A Domaszéki Polgármesteri Hivatalban

a) 2020. augusztus 24-29-ig, valamint

b) 2020. december 21-29-ig

elrendelt igazgatási szünetet eltörli.


3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. január 1. napján hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.           Sziráki Krisztián                                                                               dr. Pálfi Tímea

             polgármester                                                                                        jegyzőZáradék: A rendelet kihirdetve 2020. április 22. napján.                                                                                                                  dr. Pálfi Tímea

                                                                                                                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!