nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 2/2017 (I.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 2/2017 (I.16.) önkormányzati rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és h) pontjában biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú mellékletének II. A. 4. pontjának, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének, 42/C. § (4) bekezdésének és 43. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 3. §-a és az azt megelőző cím helyébe az alábbi cím és rendelkezés lép:


„Az adó bevallása

3. §


(1) Az adóalany, bevallás-benyújtásra kötelezett az adókötelezettség keletkezéséről, illetőleg változásáról az azt követő 15. napon belül köteles az adóhatósághoz bevallást nyújtani.

(2) Az adóalany, bevallás-benyújtásra kötelezett a magánszemély kommunális adójáról szóló adóbevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló pénzügyminiszteri rendelet szerinti, az adónemre vonatkozó bevallási nyomtatványon elektronikusan is teljesítheti.”Záró rendelkezés

2. §


E rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.Kispéter Géza sk.                                                                          dr. Csányi Imre sk.

polgármester                                                                                            jegyző
A rendelet kihirdetve 2017. január 16. napján.


                  dr. Csányi Imre

              jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!